یکشنبه, 22 مرداد 1396 06:00

درست کردن میانبر های ورد 2010

از منوی فایل به Options  بروید

سپس به Languages بروید 

در زیر بخش Choose Display and Help Languages  دو باکس هست . در هر دو  قسمت Match Microsoft Windowsاگر انتخاب شده  ENglish  را انتخاب کنید .

سپس ok  و خارج شوید و ورد را ریستارت کنید . 

خواندن 57 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مرداد 1396 08:17

برخی از مشتریان ما